ONG per al desenvolupament

4 gener 2012

Associação Serviço e Cooperação com Povo Yanomami (Secoya)

Secoya és una associació no governamental, sense ànim de lucre, que treballa conjuntament amb el poble Yanomami del Riu Negre de l’estat d’Amazones, a través d’accions en l’àmbit de l’educació, educació en salut, desenvolupament sostenible i drets indígenes.

4 gener 2012

Nucli d’Estudis per a l’Amazònia de Catalunya (NeAC)

L’objectiu general de l’associació és el de treballar d’una manera interdisciplinària pel benestar de la població, enfocant la salut individual i col.lectiva, l’ús sostenible del medi ambient, i la recuperació i promoció de la identitat cultural i ciutadania a l’Amazònia.

3 gener 2012

FES – Fundació educació solidària

La FES promou i dóna suport a accions educatives en àrees necessitades, perquè tothom pugui fer efectiu el seu dreta a l’educació, millora les seves condicions de vida i establir un marc de relacions més justes entre els pobles.
Caldes Solidària i la Fundació educació solidària donen suport a projectes comuns al Senegal.

2 desembre 2010

Veterinaris Sense Fronteres (VSF)

VSF (Veterinaris Sense Fronteres) es una Organizació No Gubernamental per al Desenvolupament (ONGD) que promou des de la cooperació un model de desenvolupament rural just en favor de la Soberania Alimentària, com a proposta que dignifiqui la vida camperola i garanteixi la sostenibilitat ambiental, social i cultural del Dret a l’Alimentació per tota la població mundial.

2 desembre 2010

Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament (FCCD)

És una organització formada per ajuntaments catalans (entre ells l’Ajuntament de Caldes de Montbui des de 1993) i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
Caldes Solidària i l’Ajuntament han participat… [ Llegir més ]

5 Elements trobats