Pàgines web relacionades i/o interessants

A continuació trobareu vàries adreçes web relacionades amb la nostra associació o que poden ser del vostre intrerès.

 

 

FES – Fundació educació solidària

La FES promou i dóna suport a accions educatives en àrees necessitades, perquè tothom pugui fer efectiu el seu dreta a l’educació, millora les seves condicions de vida i establir un marc de relacions més justes entre els pobles.
Caldes Solidària i la Fundació educació solidària donen suport a projectes comuns al Senegal.

Veterinaris Sense Fronteres (VSF)

VSF (Veterinaris Sense Fronteres) es una Organizació No Gubernamental per al Desenvolupament (ONGD) que promou des de la cooperació un model de desenvolupament rural just en favor de la Soberania Alimentària, com a proposta que dignifiqui la vida camperola i garanteixi la sostenibilitat ambiental, social i cultural del Dret a l’Alimentació per tota la població mundial.

Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament (FCCD)

És una organització formada per ajuntaments catalans (entre ells l’Ajuntament de Caldes de Montbui des de 1993) i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
Caldes Solidària i l’Ajuntament han participat al FCCD en projectes de cooperació al desenvolupament, com a exemple a Thiaroye (Senegal).