STEM UP

El projecte STEM-up!

El 4t dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) és:

“Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.”.

Per assolir-lo una de les barreres més importants és la qualitat en l’ensenyament de ciències, tecnologies i matemàtiques.

El projecte portarà a terme un treball de col·laboració entre estudiants universitaris catalans d’alt nivell d’aquestes disciplines, professorat català d’educació secundària especialista en innovació docent i escoles de secundària del Senegal per preparar material docent (pràctiques de baix cost realitzables a l’aula, vídeos, material imprès) per iniciar un procés de millora en l’aprenentatge de les ciències, les tecnologies i les matemàtiques.

Al Senegal el treball es realitzarà sota la supervisió de l’Association Education Solidaire (AES). A Catalunya, el projecte es realitza sota la coordinació de professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya i membres de l’associació Caldes Solidària. En aquest primer any de treball es realitzaran dues estades al Senegal, la primera per treballar amb el professorat senegalès i conèixer els programes acadèmics, nivells dels estudiants, recursos logístics. Posteriorment s’elaborarà els primers materials pedagògics. En la segona estada s’avaluarà la seva utilització a les aules.

 

Objectiu general

L’objectiu del projecte és impulsar la millora del nivell de ciències, tecnologia i matemàtiques de les escoles de secundària al Senegal. S’elaborarà, amb l’ajuda de professorat català i senegalès, material educatiu que serveixi per impulsar la millora de la didàctica del sistema educatiu senegalès en les disciplines STEM, buscant la vessant més aplicada d’aquestes matèries, i alhora fer-les més africanes de forma que els joves senegalesos les puguin sentir més pròpies. Alhora, es vol crear un web públic per tal que sigui més fàcil compartir el material didàctic, i fer-lo més accessible.